Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής 2016

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εργαστήρια

Ομάδα I: Οι νόμοι και ο μηχανισμός της σκέψης στο πνεύμα της πληροφορικής.*

Χαρά Δημοπούλου, Επιστημονικός Συνεργάτης της Εστίας Επιστημών Πάτρας, Συντονίστρια των επιστημονικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων
 

Ομάδα II: Από το αλφάβητο του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη τέχνη του υπολογισμού.

Θεόδωρος Μπίρμπας, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
 

Ομάδα III: Προσομοιώνοντας φυσικά συστήματα με τη βοήθεια του Mathematica.**

Διονύσης Βαβουγυιός, Καθηγητής Φυσικής here και της Διδακτικής της, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 

Ομάδα IV: Η τέχνη του υπολογισμού σε παίγνια μηδενικού αθροίσματος.

Οδυσσέας Πλατσάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης της Εστίας Επιστημών Πάτρας
 

* Μέρος του υλικού που θα επεξεργαστούν τα μέλη της ομάδας Ι θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

** Οι συμμετέχοντες θα πρέπει τουλάχιστον ανά δύο να έχουν δικό τους laptop με εγκατεστημένο το Mathematica.