Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής 2016

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

 

                                                  

Για την παρακολούθηση της Διημερίδας Καθηγητών Πληροφορικής 2016 από  απόσταση κάντε κλικ εδώ.