Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής 2016

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Αφίσες - Έντυπα Διημερίδας

  Afisa-medium

 

Για να εκτυπώσετε σε Α3 επιλέξτε από εδώ το αρχείο σε υψηλή ανάλυση.

 

 

 

 

 

 

Σχεδίαση Αφισών - Πρόσκλησης:

 

Νίκος viagra ou cialis Ευθυμίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Γυμνάσιο Λεπενούς & ΕΠΑΛ Καινούργιου

 

 

 

Σχεδίαση Προγράμματος - Βεβαιώσεων:

 

Διονύσης Θεοδώρου, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας