Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής 2016

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2016

 

 

 Πρόγραμμα  5ης Διημερίδας Καθηγητών Πληροφορικής Δυτ. Ελλάδας 2016 v6.0 σε pdf

Τα σχολεία μας μπορούν να διαμορφώνουν μαθητές που  θέτουν στόχους,

πειραματίζονται, χαίρονται τη γνώση, αγαπούν τη μάθηση, δημιουργούν, 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συνεργάζονται, 

καλλιεργούν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, αναρωτιούνται

και  αγκαλιάζουν ακόμη και  την αποτυχία ως ευκαιρία μάθησης